Conserveringen

Stalen onderdelen worden geconserveerd om de levensduur te verlengen. In principe zijn er 3 soorten conserveringen:
1. natlakken
2. poedercoaten en
3. thermisch verzinken
4. schooperen of metalliseren

Natlakken

Bij natlakken wordt verf gespoten op de materialen. Een standaard natlaksysteem is 1 laag epoxy zinkfosfaatprimer, laagdikte ca 70-80 mu in een standaard RAL kleur. Het materiaal wordt voor het spuiten gereinigd door er met hoge snelheid staalgrid op te werpen tot een reinigingsgraad SA2,50. Afhankelijk van de toepassing is er keuze uit een aantal natlaksystemen op basis van alkydhars-, epoxy- of bijvoorbeeld polyurethaanverven. De systemen kunnen in één of meerdere lagen worden aangebracht.

Poedercoaten

Poedercoaten is een milieuvriendelijk proces, waarbij zonder oplosmiddelen een opgebrachte poederlaag in een oven wordt uitgehard. Het poeder vloeit hierbij samen tot een gesloten deklaag. Het resultaat is een mooie, duurzame en beschermende coating. Voordelen van poedercoaten ten opzichte van spuiten zijn: esthetica, hoge glansgraad, eenvoudig te reinigen, hoge hardheidsgraad, nagenoeg geen montagebeschadigingen en een glad oppervlak. Bovengenoemde systemen voldoen voor staalconstructies die niet met de buitenlucht in aanraking komen. Constructies in de buitenlicht worden thermisch verzinkt.

Thermisch verzinken

Bij thermisch verzinken wordt het staal ondergedompeld in een bad met vloeibaar zink. Het staal en het zink vormen beschermende zinklegeringslagen afgesloten door een zuivere zinklaag. Deze laag voorkomt zelfs corrosie bij krassen en deuken. Ook moeilijk bereikbare delen en roestgevoelige kanten worden tijdens dit proces optimaal beschermd. Verzinkte producten zijn zeer duurzaam, vrijwel onderhoudsvrij en bieden een maximale bescherming tegen minimale meerprijzen ten opzichte van natlakken of poedercoaten. Na het verzinken kunnen de constructies ook nog op kleur worden gebracht. Dit zogenaamde duplexsysteem is de meest duurzame bescherming in strijd tegen corrosie en is uitstekend bestand tegen extreme weersinvloeden. Het synergetisch effect van een verzinkte ondergrond en een goed poedercoat- of natlaksysteem resulteert in een uitzonderlijk lange levensduur, langer dan de som van de beschermingsduur van beide systemen afzonderlijk.

Schooperen

Schooperen ook wel metalliseren genoemd is een behandeling die wordt uitgevoerd na het schoon stralen van het materiaal. Een schoopeerlaag bestaat uit een zink- aluminium legering. Deze zeer goede maar poreuze laag dient als ideale beschermlaag tegen corrosie. Omdat deze laag poreus is moet het altijd nabehandeld worden met een verfsysteem of poedercoating. De bescherming die de zink- aluminium legering aan het staal biedt is een zogeheten katotische bescherming. Dit omdat de zink- aluminium legering zich opoffert ter bescherming van het staal.

De zinklaag aanbrengen werkt als volgt:
Schooperen: een zinkdraad of poeder komt in een schoopeerapparaat en wordt verhit tot 2500 Celcius. Door deze hitte zal de legering smelten en wordt dan door middel van perslucht op het materiaal geblazen. Op het gestraalde staal zal de legering stollen en is dan gereed voor een organische deklaag.De vraag naar betere duurzame coatings wordt als maar meer. Iedere branch heeft een eigen verfsysteem, maar deze zullen allemaal duurzaam moeten zijn. De schreeuw van een nog duurzamere coating vanuit de offshore sector wordt als maar groter. Hier wordt vaak een aluminium magnesium laag toegepast voor extreme toepassingen i.v.m. het zout water

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN THERMISCH VERZINKT STAAL

schoonmaakvoorschriften

Bij lichte tot normale vervuiling is het overvloedig afspelen met water vaak al afdoende. Het is toegestaan om een hogedrukspuit met een maximale afdruk van 1 bar te gebruiken.

REINIGINGSFREQUENTIE

Thermisch verzinken heeft onder normale omstandigheden, behalve vanwege visuele aspecten, of mechanische belasting geen onderhoud of reiniging nodig. Verzinkt staal is goed bestand tegen redelijk neutrale omstandigheden. Daarbuiten is het mogelijk dat de zinklaag sneller afneemt. Dit kan voorkomen worden door de producten regelmatig te reinigen. In bijzondere situaties is 1x per jaar noodzakelijk; enkele voorbeelden:

 • * bij overdekte montage of weinig beregening;
 • * ligging binnen 3 km van de kust (zoutneerslag)

Als de zinklaag belast word met strooizout geldt dat onmiddellijk na het strooiseizoen een reiniging moet plaatsvinden.

witroest

Witroest is een basisch zinkzout dat ontstaat door een bepaalde manier van opslaan direct na het verzinken. Technisch gezien hoeft dit niet verwijderd te worden. Als witroest, om visuele redenen toch verwijderd moet worden dient dit te gebeuren door middel van handmatig schuren of borstelen. In geen geval machinaal verwijderen, omdat de zinklaag dan onherroepelijk aangetast zal worden.

graffiti

De meeste graffiti wordt aangebracht met spuitbussen en is er sprake van 1 componenten verf. Organische oplosmiddelen dient om milieutechnische redenen vermeden te worden.  Handmatig reinigen door middel van schuren of borstelen verdient de voorkeur. In geen geval machinaal verwijderen, omdat de zinklaag dan onherroepelijk aangetast zal worden.

betonsluier

Om vervuiling door betonsluier te voorkomen dienen de verzinkte producten direct na aanraking met (nat) beton afgespoeld te worden. Als dit niet gedaan kan is de sluier door middel van schuren of borstelen verwijderd worden.

Thermisch verzinken

Bij thermisch verzinken wordt het staal ondergedompeld in een bad met vloeibaar zink. Het staal en het zink vormen beschermende zinklegeringslagen afgesloten door een zuivere zinklaag. Deze laag voorkomt zelfs corrosie bij krassen en deuken. Ook moeilijk bereikbare delen en roestgevoelige kanten worden tijdens dit proces optimaal beschermd. Verzinkte producten zijn zeer duurzaam, vrijwel onderhoudsvrij en bieden een maximale bescherming tegen minimale meerprijzen ten opzichte van natlakken of poedercoaten. Na het verzinken kunnen de constructies ook nog op kleur worden gebracht. Dit zogenaamde duplexsysteem is de meest duurzame bescherming in strijd tegen corrosie en is uitstekend bestand tegen extreme weersinvloeden. Het synergetisch effect van een verzinkte ondergrond en een goed poedercoat- of natlaksysteem resulteert in een uitzonderlijk lange levensduur, langer dan de som van de beschermingsduur van beide systemen afzonderlijk.

aansprakelijkheid

Broecks bv is niet verantwoordelijk voor defecten en schade als gevolg van verkeerd gebruik, onvoldoende deskundig handelen en/of toepassing van andere reinigingsproducten of producten voor reparaties, het niet in overeenstemming met de voorgeschreven werkmethoden zoals vermeld of daaraan gerelateerde documenten handelen. In dat geval zal de garantie op het conserveringssysteem voor de betreffende producten geheel komen te vervallen.

REPARATIEVOORSCHRIFT THERMISCH VERZINKTE STAAL

Bijwerken volgens onderstaande methoden zijn conform ISO 1461 mits de beschadigingen gezamenlijk maximaal 0,5% van het totale oppervlak bedragen en per beschadiging maximaal 10 cm2 oppervlak beslaan.
Er zijn omstandigheden waarin bewust de reparatie van de zinklaag in het ontwerp wordt meegenomen. Bijvoorbeeld het bijwerken van lasverbindingen die pas na verzinken samengesteld kunnen worden.

Er zijn 3 methoden toegestaan die allen voldoen  aan ISO 1461. Bij alle methoden is dezelfde voorbereiding van toepassing

voorbereiding

Loszittende zink verwijderen. Werk hierbij naar de beschadiging toe. Gebruik bij voorkeur een staalborstel en indien nodig een stomp voorwerp, omdat met een scherp voorwerk de beschadiging onnodig vergroot kan worden. Het beschadigde oppervlak en het aangrenzende gebied (ca. 10 mm) vrij maken van vuil en roest door te schuren, vijlen en/of borstelen. Daarna ontvetten met bijvoorbeeld ammoniak of thinner.

 1. 1. BIJWERKEN MET BEHULP VAN EEN ZINKLEGERINGSSTAAF
  het oppervlak verwarmd. Vervolgens wordt er een minizinkbad gecreerd en middels insmelten van een van fluxlaag voorziene zinkstaaf. Het gerepareerde oppervlak kan handmatig geschuurd of gevijld worden. Deze methode geeft de beste bescherming en geldt daarom als voorschrift voor het repareren van verzinkte producten. Deze reparatie kan op locatie uitgevoerd worden. Om corrosietechnische en arbotechnische redenen kan deze reparatie uitsluitend door vakkundig personeel uitgevoerd worden
 2. 2. ZINKSPUITEN OF SCOOPEREN
  de norm EN22063 is hiervoor van toepassing. Corrosietechnisch is dit een beter alternatief dan het gebruik van zinkrijke verf. Omdat een schoopeerinstallatie beperkt mobiel is, moeten de materialen naar de installatie worden vervoerd. Deze bewerking is geschikt in combinatie met verder (coat) bewerkingen
 3. 3. BIJWERKEN MET ZINKRIJKE VERF
  deze methode mist de typische eigenschappen van zinklagen en zal in de loop der tijd anders verweren. Deze methode is snel, makkelijk en flexibel (op de bouwplaats) aan te brengen mits de weersomstandigheden dit toelaten. Er wordt bij deze methode in 2 lagen zinkstofcompound (zinkverf) aangebracht tot een laagdikte van min. 100 µm . IN ieder geval 30 µm meer dan de voorgeschreven laagdikte van de zinklaag. Daarna kan naar wens met zink/alu-spray de juiste kleur worden aangebracht. Ondanks de praktische voordelen en het feit dat deze reparatiemethoden voldoet aan de gestelde normen in de ISO 1461 adviseren wij reparatie met een zinklegeringsstaaf (zie oplossing 1)

  Aansprakelijkheid

  Broecks bv is niet verantwoordelijk voor defecten en schade als gevolg van verkeerd gebruik, onvoldoende deskundig handelen en/of toepassing van andere reinigingsproducten voor reparaties, het niet in overeenstemming met de voorgeschreven methoden in dit document of daaraan gerelateerde documenten handelen. In dat geval zal de garantie op het conserveringssysteem voor de betreffen de producten geheel komen te vervallen..

Constructiewerk

Staalconstructies

Bij staalconstructies kunt u denken aan de kleinere staalconstructies voor uitbouwen en verbouwen, denk hierbij aan stalen portalen, liggers, kolommen e.d. Lees verder

Trappen

Brand-, steek- en spiltrappen worden in samenspraak met de klant op maat gefabriceerd. Uiteraard zijn extra voorzieningen zoals een bordes of afsluitmogelijkheden ook mogelijk. Lees verder

Cortenstaal

Cortenstalen bruggen geheel naar wens van de ontwerper/architect. Wij hebben diverse bruggen mogen leveren/fabriceren voor o.a. Natuurmonumenten, Utrecht Landschap (ontwerpen Wim Wijsman), provincies/gemeentes / Dienst Landelijk Gebied en bij Particulieren. Lees verder

Plaatwerk/Schopplaten en Hoekbeschermers

Wij kunnen in eigen beheer plaatmateriaal knippen en zetten tot een maximale lengte van 3 meter. Wij vervaardigen uit plaat geknipte en gezette kasten, dorpels, beschermhoeken, vensterbanken, keukenafwerkingen etc. Lees verder

Bordessen

Wij kunnen uit zowel staal, roestvast staal en aluminium diverse bordessen maken voor kantoor- en winkelpanden, fabriekshallen etc. De bordessen kunnen wij voorzien van allerlei soorten... Lees verder

Hekwerken

Voor zowel bedrijven als particulieren leveren en monteren wij diverse hekwerken.. Lees verder

Anti-klimbeveiliging

Inbraakgevoelige plaatsen vragen om een resultaatgerichte oplossing. Denk hierbij aan toegangs-/vluchttrappen, gangen, steegjes.. Lees verder

Speciale objecten

In opdracht van kunstenaars, landschapsarchitecten of bijvoorbeeld de gemeente fabriceren wij diverse objecten zoals beelden, schalen, cortenstalen objecten etc. Lees verder

Bewerkingen

Conserveringen

Soorten conserveringen

Stalen onderdelen worden geconserveerd om de levensduur te verlengen. In principe zijn er 3 soorten conserveringen:
1. natlakken
2. poedercoaten en
3. thermisch verzinken
4. schooperen of metalliseren

Onderhoud en reparatie

Wij voeren diverse onderhoud- en reparatiewerkzaamheden uit aan bijvoorbeeld poorten, hekwerken en stalen hang- en sluitwerken. Dit voor o.a. woningbouwverenigingen, VVE's, industrie en particulieren.

Wij voeren allerlei reparatiewerkzaamheden uit aan alles wat van staal en aluminium is.